Home / Handleiding organiseren taalcursus

Handleiding organiseren taalcursus

Handleiding voor het organiseren van een succesvolle taaltraining

 1. Inleiding
 2. Interne inventarisatie
 3. Trainingsvorm
 4. Taleninstituut selecteren
 5. Offerte
 6. Het leerprogramma
 7. Planning cursus
 8. Verloop taalcursus
 9. Afronding en verdere studie

1 Inleiding

U wilt een taaltraining voor uw medewerkers organiseren, maar hebt hier niet dagelijks mee te maken. Dit kan een uitdaging zijn! Hoelang moet een training duren en wat wordt er nu precies getraind? Wie moet er getraind worden en welke mensen kunnen samen in een groep En hoe vindt u het juiste trainingsbureau? Of u werkt al jaren naar volle tevredenheid met hetzelfde trainingsbureau…..maar betaalt u niet wat veel? Wij delen graag alle in’s en out’s voor het opzetten van een succesvolle taaltraining!

2 Interne inventarisatie

Een geslaagde training begint bij een goede interne inventarisatie. Welke medewerkers willen deelnemen? Laat de leidinggevende (of doe het zelf) een gesprek voeren met de medewerkers om te achterhalen wat zij willen verbeteren / leren. Wat is (ongeveer) hun taalniveau, waar lopen ze nu tegenaan, in welke situaties gebruiken zij de doeltaal (te leren taal)? Een handige tool is ons intakeformulier: www.detaalbrigade.nl/intakeformulier. Kijk ook meteen naar de praktische uitvoering; startdatum, budget, welke dagen en tijdstip, geplande vakanties.

3 Trainingsvorm

Er zijn 3 mogelijke trainingsvormen;

 • Een individuele training (1-2 cursisten) wordt afgestemd op de specifieke behoeften/ zwakten en leerdoelstellingen van de medewerker.
 • Een bedrijfsgroep (3 tot 8 cursisten) wordt afgestemd op de behoeften en leerdoelstellingen van een groep medewerkers van hetzelfde bedrijf.
 • Een open groep (5-25 cursisten) wordt gegeven bij een taleninstituut en is gericht op algemene (zakelijke) taalverhoging.

Een kortlopende & intensieve training is geschikt voor cursisten die in 2 tot 3 weken een grote stap willen maken. De meeste cursisten kiezen voor een flexibele training met een wekelijkse sessie (2,5 tot 3 uur) plus 2-4 uur studiebelasting / huiswerkopdrachten per week.

4 Taleninstituut selecteren

Als u er niet dagelijks mee te maken hebt, is het best een uitdaging om het juiste trainingsbureau te vinden. Het juiste trainingsbureau is een combinatie van goede kwaliteit, prijs en service. Kijk naar de volgende punten:

 • Wat verstaat het bureau onder maatwerk? Wordt de training op maat gemaakt voor de werkzaamheden van uw medewerkers of is het een algemene cursus business English?
 • Voor welke bedrijven werken ze en wat zeggen de cursisten over de cursus?
 • Zijn de docenten native speaker, wat is hun opleidingsniveau en wat is hun ervaring?
 • Hoe verloopt de intakeprocedure?
 • Wie wordt uw aanspreekpunt?
 • Flexibiliteit bij het cancelen en inplannen van de lessen
 • Worden er tussenevaluaties gehouden gedurende de cursus?

Houdt onderstaande tarieven aan voor een hoogwaardige maatwerktraining:

Bedrijfsgroep

3 tot 8 cursisten

85-95 euro per 60 minuten

90-125pp voor intake, leer-materialen en reiskosten docent

Individuele training

1 of 2 cursisten

70-80 euro per 60 minuten

125-150pp voor intake, leer-materialen en reiskosten docent

5 Offerte

In de ideale situatie worden uw medewerkers getest en ontvangt u een offerte op basis van taal-niveau, behoeften en leerdoelen van uw medewerkers. De taleninstituten rekenen echter kosten voor de intake en u heeft natuurlijk ook te maken met beschikbare leerbudgetten. In de praktijk geeft het taleninstituut advies en maakt een offerte afgestemd op uw wensen. Vraag het trainingsbureau eventueel om een offerte met 2 of 3 varianten. U kunt de offerte eventueel nog aanpassen na de intakeprocedure. Voor een flinke stap vooruit kunt u denken aan 30 tot 40 lesuren.

6 Het leerprogramma

De eerste stap is de intakeprocedure, waarin doelstellingen, behoeften, leerstijl en taalniveaus wordt gemeten. Het is handig als het trainingsbureau de Europese maatstaf aanhoudt: https://detaalbrigade.nl/taalniveaus. Hierna volgt de groepsindeling. Een bedrijfsgroep is meestal 3-8 cursisten. Voorwaarden voor een goede groepsindeling zijn grotendeels gelijke taalniveaus en enigszins gelijke leerdoelen. De laatste stap is input voor het opzetten van het leerprogramma, zoals e-mails (in de doeltaal) en relevante documenten.

7 Planning cursus

Individuele cursussen worden zowel in-company als bij het trainingsbureau gegeven. Groepstrainingen worden altijd in-company georganiseerd. Zorg bij een in-company training voor een afgesloten ruimte met weinig verstoringen. Reserveer zonodig alvast trainingruimte.

Denk ook na over de tijdsplanning van de training. Bij individuele trainingen is dit vaak makkelijk en flexibel te plannen. Bij groepstrainingen is het vaak handig om de zomervakantie en kerst te vermijden. Veel groepstrainingen beginnen tussen januari-maart en september-oktober. De meeste trainingsbureaus hebben ongeveer 4 weken nodig voor de intakes en uitwerken van het leertraject.

8 Verloop van de training

Een succesvolle training staat bij een goede communicatie over de voortgang tussen HR, leidinggevende & trainingsbureau en docent, cursist en trainingsbureau. Een goed trainingsbureau houdt regelmatig tussenevaluaties. De cursisten kunnen zo buiten de docent om feedback geven en de training kan tijdig worden bijgestuurd.

Een goede docent biedt gevarieerde werkvormen aangepast aan de leerstijl en snelheid van de cursisten. Daarnaast wordt een actieve bijdrage verwacht van de cursist door het inbrengen van actuele casussen.

9 Afronding en verdere studie

De docent maakt vaak een (klein) rapport mbt de voortgang van de cursist en geeft aanbevelingen en tips & tricks voor verdere studie. Daarnaast vraagt het trainingsbureau feedback van de cursisten en communiceert dit eventueel naar HR. Soms is er behoefte aan een vervolgtraining. Voor een blijvend rendement is het van groot belang dat de cursisten actief bezig blijven met de taal.

Wij hopen u een beetje op weg te hebben geholpen en wensen u veel succes bij de organisatie van uw taaltraining!

Top